Cashper

Zakelijke lening

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

Voor startende ondernemers is het aantrekken van vermogen één van de cruciale stappen voor het beginnen van een onderneming. Zonder vermogen kan er immers niet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, vaste activa of werkkapitaal. Dit vermogen kan voortvloeien uit een spaarrekening van de ondernemer zelf of een onderhands krediet van vrienden of familie, maar in veel gevallen vraagt de ondernemer een zakelijke lening aan bij een bank of kredietmaatschappij.

Een zakelijke krediet heeft als doelstelling investeren in een onderneming. Dit bedrag behoort tot het vreemd vermogen van de onderneming. De kenmerken van dit type krediet zijn te vergelijken met een persoonlijke lening; er wordt een vast bedrag geleend, de bestemming van het geld wordt vooraf gedefinieerd en de looptijd en kosten worden aan het begin duidelijk vastgesteld. Het verschil tussen beide betreft de doelstelling. Een persoonlijk krediet wordt gebruikt voor privé doeleinden en dit geldt niet voor de zakelijk krediet.

Een zakelijke lening aanvragen op basis van toekomstperspectief

Voor een startende ondernemer kan het aanvragen van dit type krediet bij een bank of andere financiële instelling een moeilijke procedure zijn. Een bank wil namelijke bij het verstrekken van krediet zo min mogelijk risico lopen, wat inhoudt dat ze er zeker van wil zijn dat de aanvrager het bedrag kan en zal terugbetalen. Er zal dan ook bijna altijd een BKR toetsing gedaan worden. Voor ondernemers met een negatief BKR is het heel erg lastig om een zakelijk krediet te krijgen. Verder is het voor banken en andere kredietverleners van belang om inzicht te hebben in de resultaten van het bedrijf, gezien deze gegevens vaak een goede indicatie geven of de aanvrager in staat zal zijn om het bedrag terug te betalen. Maar als startende ondernemer kan dit niet, omdat er nog geen bedrijfsresultaten zijn; de onderneming moet immers nog opgericht worden.

Uiteraard is het niet zo dat startende ondernemers niet in aanmerking komen voor een krediet; dit zou betekenen dat alleen de ondernemers met voldoende eigen vermogen een kans van slagen hadden. Voor ondernemers zonder bedrijfsresultaten is een volledig uitgewerkt en doortastend ondernemingsplan dan ook een noodzaak. In een ondernemingsplan worden verschillende elementen besproken die een kredietverlener assisteren in het bepalen van het risicogehalte van de onderneming, zoals o.a. een financieel plan en marktgegevens. Als een kredietverstrekker het risicogehalte acceptabel vindt en vertrouwen heeft in de ondernemer, zal deze eerder geneigd zijn het geldbedrag te verstrekken dan wanneer dit niet het geval is.

Alternatieven voor een zakelijke lening dankzij de overheid

Ook de overheid is bereid financiële middelen te voorzien ter ondersteuning van (startende) ondernemers. Een type regeling die de overheid inzet is in de vorm van subsidies die gericht zijn op ondernemers. Deze subsidies zijn vaak wel gekoppeld aan concepten zoals ontwikkelingswerk, energiebesparing en productontwikkeling. Verder kan een Borgstelling MKB kredieten, een ander initiatief van de overheid, helpen bij het aanvragen van een krediet. Bij deze regeling is het namelijk zo dat de overheid garant staat voor een deel van de schulden als de bank te weinig zekerheden ziet, zodat de aanvrager toch nog in aanmerking komt voor het benodigde bedrag.

Andere alternatieven zijn crowdfunding via particulieren, waarbij private investeerders met een wens om hun vermogen uit te breiden kunnen investeren in ondernemers, of een onderhands krediet van vrienden, kennissen of familie. Voor de laatste optie voorziet de overheid in een zogenoemde durfkapitaal regeling, wat inhoudt dat de vermogensverstrekkers die investeren in de onderneming van bepaalde fiscalen voordelen kunnen genieten.

Let op! Geld lenen kost geld