Cashper

Klachtenprocedure Novum Bank Ltd.

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening
In overeenstemming met de klachtenprocedure van Novum Bank Ltd. dient elke klacht, die een persoon heeft met betrekking tot een product of dienst van Novum Bank Ltd., door hem of haar kenbaar te worden gemaakt of bevestigd aan Novum Bank Ltd., hetzij door een e-mail te versturen naar klachten@cashper.nl of door het verzenden van een brief naar:

Cashper.nl
Postbus 128
2650 AC Berkel en Rodenrijs

Of naar:

Novum Bank Ltd.
4th Floor, Global Capital Building
Testaferrata Street
Ta’xbiex XBX 1403, Malta

De schriftelijke klacht dient duidelijk feiten en omstandigheden te vermelden, waarop de klacht betrekking heeft.

Na ontvangst van de klacht zal de bank aan de klant een schriftelijke ontvangstbevestiging versturen binnen vijf (5) werkdagen na de datum, waarop de klacht werd ontvangen. Hierin bevestigt de bank dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de klacht op te lossen, alsmede de te verwachten benodigde tijd. Indien naar aanleiding van de ontvangen reactie de klant nog niet tevreden is, kan hij of zij tegen de beslissing in beroep door opnieuw naar Novum Bank Ltd. te schrijven,
onder vermelding van zijn of haar bezwaar en met het leveren van nieuw
te beschouwen informatie.

Indien na de reactie van de bank op een klacht, de ontvanger nog steeds ontevreden is, kan hij/zij zijn/haar klacht voorleggen aan de Consumenten Klachten Manager (Consumer Complaints Manager) van de Malta Financial Services Authority, die bereikt kan worden door het versturen van een e-mail naar: consumerinfo@mfsa.com.mt of door het verzenden van een brief aan:

Consumer Complaints Manager
Malta Financial Services Authority
Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta
Telefoonnummers: 8007 4924, 0035621441155
http://www.mymoneybox.mfsa.com.mt
Let op! Geld lenen kost geld