Cashper

Disclaimer

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

Op deze website, eigendom van Novum Bank Limited, statutair gevestigd en met maatschappelijke zetel te: 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’xbiex XBX 1403, Malta, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Disclaimer') van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Novum Bank op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Novum Bank kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Novum Bank is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Novum Bank. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novum Bank. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op www.cashper.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Novum Bank sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Gebruik van deze internetsite

Novum Bank neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Novum Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze internetsite.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Novum Bank behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novum Bank te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten Novum Bank heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Maltese recht van toepassing. De Maltese rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Novum Bank behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Cookieverklaring

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Cashper maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden, die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat nooit en te nimmer uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Cookies onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen dus nooit en te nimmer gebruikt worden om privé gegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Cookies zijn volkomen veilig.

Welke cookies gebruikt Cashper en voor welk doel?

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die Cashper zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken.

Functionele cookies

Cashper plaatst functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

Sessie cookies

Naast functionele cookies plaatst Cashper ook cookies, die slechts beperkte tijd worden opgeslagen op uw computer. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogeheten sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op onze website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Cashper kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Op deze website, eigendom van Novum Bank Limited, statutair gevestigd en met maatschappelijke zetel te: 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’xbiex XBX 1403, Malta, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Disclaimer') van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Novum Bank op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Novum Bank kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Novum Bank is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Novum Bank. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novum Bank. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op www.cashper.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Novum Bank sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Gebruik van deze internetsite

Novum Bank neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Novum Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze internetsite.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Novum Bank behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novum Bank te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten Novum Bank heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Maltese recht van toepassing. De Maltese rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Novum Bank behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Cookieverklaring

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Cashper maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden, die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat nooit en te nimmer uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Cookies onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen dus nooit en te nimmer gebruikt worden om privé gegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Cookies zijn volkomen veilig.

Welke cookies gebruikt Cashper en voor welk doel?

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die Cashper zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken.

Functionele cookies

Cashper plaatst functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

Sessie cookies

Naast functionele cookies plaatst Cashper ook cookies, die slechts beperkte tijd worden opgeslagen op uw computer. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogeheten sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op onze website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Cashper kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.
Let op! Geld lenen kost geld