Cashper

Studentenlening

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

Nieuwe leenstelsel studenten ingetreden

Er is lang over gediscussieerd en het is al een aantal keer uitgesteld, maar per 1 september 2015 is het dan zover; het nieuwe leenstelsel voor studenten is van kracht. Ten opzichte van de oude studentenlening zijn er een aantal dingen veranderd voor de nieuwe lichting. De voornaamste verandering is de vervanging van de basisbeurs door een ‘studievoorschot’ zoals minister Bussemaker het aanduidt.

Wat verandert er precies?

In het oude leenstelsel krijgen jongeren die studeren aan een hogeschool of universiteit een basisbeurs. Voor thuiswonenden jongeren is dit een bedrag van 100 euro per maand en voor uitwonenden is dit 279 euro per maand. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kon daarboven op een aanvullende beurs van toepassing zijn. Verdere benodigde bedragen konden onder gunstige omstandigheden geleend worden, tot maximaal 294 euro standaard en 159 euro voor het collegegeld. Het totale geleende bedrag dient 15 jaar na het afronden van de opleiding terugbetaald te worden, waarvan elke maand maximaal 12% van het inkomen ter afbetaling gebruikt kan worden. Ook hebben alle studerende jongeren recht op het studentenreisproduct, wat inhoudt dat zij op zelfgekozen tijden gratis reizen met het openbaar vervoer en wanneer het niet gratis is, 40% korting krijgen.

Voor de jongeren die onder het nieuwe leenstelsel vallen komt de basisbeurs volledige te vervallen en zal ook deze in een lening omgezet worden. Echter zal de aanvullende beurs wel blijven bestaan voor jongeren waarvan de ouders een inkomen hebben tot 46.000 euro en deze kan zelfs iets hoger uitvallen, tot maximaal 365 euro per maand. Verder is alles omgezet in een lening, maar de voorwaarden zijn wel gunstiger uitgevallen. Het is namelijk zo dat het geleende bedrag binnen 35 jaar terugbetaald moet worden in plaats van binnen 15 en dat het maandelijks af te lossen bedrag niet hoger mag zijn dan 4% van het salaris.

Verdeelde meningen

De meningen zijn verdeeld als het gaat om de invoering van het nieuwe leenstelsel. De tegenstanders van het vernieuwde voorstel voeren aan dat onder deze voorwaarden studeren minder toegankelijk zal zijn voor jongeren uit lagere en middeninkomens of zoals Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) stelt, alleen ‘wie rijk is mag slim zijn’ (SP). Ook stellen tegenstanders dat het de nieuwe lichting opjaagt om een makkelijke studie te kiezen die zij met zekerheid kunnen afronden, omdat zij anders nóg meer moeten lenen als ze er langer over doen. Voorstanders van het plan reageren hierop door te zeggen dat de nieuwe lichting juist een meer weloverwogen studiekeuze zullen maken en meer prioriteit aan zijn of haar studie zal geven, met een grotere inzet. Ook nemen zij het standpunt in dat de toekomstige bezuinigingen hard nodig zijn om het niveau van het onderwijs te verbeterem, zodat de studenten het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben en dat het een sociale lening betreft met nog gunstigere voorwaarden dan in het oude systeem.

Feit blijft dat de nieuwe lichting erop achteruit gaat door het vervallen van de basisbeurs. Het is dan ook voor deze jongeren te hopen dat de bezuinigingen tot hun recht komen en dat het onderwijsniveau bijdraagt aan een verbetering van de kenniseconomie.

Let op! Geld lenen kost geld