Cashper

Lenen

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

In de afgelopen jaren zijn er veel aanpassingen geweest als het gaat om geld lenen. De reden van al deze aanpassingen vloeit voort uit de kredietcrisis waar de EU de laatste jaren onder geleden heeft. Ten tijde van de kredietcrisis, was het vertrouwen tussen de banken onderling en tussen banken en overheden vrijwel nihil. Dit gebrek aan vertrouwen viel te wijten aan de situatie die aan de kredietcrisis voorafging. Een van de argumenten voor het onstaan van de recessie, is namelijk dat de banken niet voldoende gecontroleerd werden in hun dagelijkse operaties door de overheid. Het is niet te zeggen of de overheid vóór de recessie misschien te veel vertrouwen had in de banken of dat zij simpelweg laks is geweest, maar er kon met zekerheid gezegd worden: dit moet anders.

Veilig lenen dankzij de kredietcrisis?

Ironisch genoeg, is het aangaan van een lening mede dankzij de kredietcrisis nóg veiliger geworden. In Nederland zijn er instanties, o.a. De Nederlansche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houden op het beleid van financiële instellingen en de naleving daarvan, ter bescherming van de consument en de instelling zelf.

Lenen is op zowel nationaal als internationaal niveau (EU) veiliger geworden. Hier zijn verscheidene redenen voor.

  • Sterk financieel toezicht op financiële instellingen door overheidsinstanties.

Financiële instellingen dienen zich te gedragen volgens door de overheid vooraf bepaalde richtlijnen. Ook op internationaal niveau speelt dit een rol. Veel banken en andere kredietinstellingen die opereren binnen Europa dienen aan zowel nationale als internationale richtlijnen te voldoen.

  • Als de kredietverstrekker vermoedt dat de aanvrager van de lening het bedrag (misschien) niet terug kan betalen, mag de instelling de lening niet verstrekken.

Zo kan de consument geen risico lopen een lening aan te gaan die hij of zij niet kan terugbetalen, aangezien dit de financiële situatie van de consument onnodig zou verslechteren. Daarom vraagt een kredietverstrekker ook vaak naar een bewijs van inkomen.

  • Algemene voorwaarden dienen openbaar en transparant te zijn.

Het is belangrijk dat consumenten volledig op de hoogte zijn van de overeenkomst die zij aangaan in het geval van een lening. Daarom behoren de algemene voorwaarden van kredietverleners naar de klant schriftelijk gecommuniceerd te worden, zodat deze te allen tijde op de hoogte is van zijn of haar rechten en plichten.

Waar kunt u zelf op letten zodat u veilig leent?

Als u online een lening aanvraagt is het altijd van groot belang dat u voor een eerlijke, transparante financiële instelling kiest. Het is dan ook altijd een goede eerste stap om zorgvuldig de algemene voorwaarden van de instelling in kwestie door te lezen, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Verder is het ook essentieel om alleen met een geregistreerde kredietverstrekker tot een overeenkomst te komen. Dit houdt in dat de organisatie een bankvergunning heeft. Cashper is de enige minikrediet verstrekker met een bankvergunning in Europa.


Let op! Geld lenen kost geld