Cashper

Geld lenen zonder inkomen

Gekozen bedrag
€   100

Looptijd

Lening 100 Rentevergoeding 0,58
U betaalt terug
Terugbetaaldatum 01-01-0000 JKP 15%
Voorbeeld lening

Geld lenen zonder inkomen is per definitie erg ingewikkeld, omdat een lening uiteindelijk áltijd terugbetaald moet worden. Als men niet over een inkomen beschikt betekent dit dat er geen bedrag binnen komt wat gebruikt kan worden voor de aflossing van de lening, rente en eventuele bijkomende kosten. Voor de verlener in kwestie zou het dus geen verstandig besluit zijn om te lenen aan iemand die hoogstwaarschijnlijk geen geld heeft om het terug te betalen.

Echter is het zo dat het niet onmogelijk is om een lening te verkrijgen als men (tijdelijk) geen inkomen geniet. Er zijn verschillende instanties die, onder bijzondere voorwaarden, wél leningen verstrekken aan deze doelgroep. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank of reguliere kredietverlener vanwege hun inkomensbeperkingen, zijn er de volgende opties:

Een onderhandse lening overeenkomst wordt aangegaan tussen een aanvrager en een familielid, goede vriend of kennis van de aanvrager. Op deze manier wordt een bancair tussenpersoon vermeden en deze lening is dan ook vaak van toepassing op mensen die op basis van hun persoonlijke kredietgegevens niet in aanmerking komen voor een lening bij een financiële instelling. Ondanks dat het een ‘vriendschappelijke’ overeenkomst is, is het wel van belang om alle voorwaarden en afspraken vast te laten leggen, om eventuele misverstanden te voorkomen.

  • De Sociale Bank

Voor de mensen die tot maximaal 130% van het minimumloon verdienen kan de gemeente besluiten om hen via de gemeentelijke kredietbank een bedrag te financieren. Een voorwaarde voor het lenen van de Sociale Bank is dat het benodigde bedrag niet gebruikt mag worden voor luxe goederen, maar alleen voor de zogenoemde ‘primaire’ goederen, ofwel, het hoognodige. Voordelen van een lening bij de Sociale Bank, voornamelijk voor mensen die geen tot weinig inkomen hebben, is het feit dat de gevraagde rente een stuk lager ligt dan bij reguliere kredietverleners en dat de Sociale Bank persoonlijke financiële begeleiding verzorgt.

  • De Stadsbank van Lening

Dit is een bank van de gemeente waar men een benodigd bedrag kan lenen mits er een onderpand geleverd kan worden. Ook in dit geval is de rente lager dan bij reguliere kredietverleners. Een ander verschil is te vinden in het feit dat het verplicht is om elke keer de rente op tijd te betalen, anders verliest men het onderpand, maar dat het verschuldigde bedrag vaak niet voor een bepaalde tijd afgelost moet worden. Het is uiteraard wel verstandig om dit zo spoedig mogelijk af te lossen, om zo min mogelijke rente te hoeven betalen.

Reëel beeld behouden wat betreft geld lenen zonder inkomen

Bij het aangaan van een lening is het van belang dat de lener realistisch blijft over zijn of haar persoonlijke financiële situatie. Ondanks dat de gestelde voorwaarden van de hierbovengenoemde opties gunstiger zijn dan bij bijvoorbeeld een bank, is de leus ‘geld lenen kost geld’ nog steeds van kracht en zal het verschuldigde bedrag op een bepaald moment betaald moeten worden. Vaak is het wel zo dat een sociale verlener de aanvrager zal begeleiden in het aflossen, om op deze manier de financiële situatie van de lener niet verder te schaden.

Let op! Geld lenen kost geld